Questions and answers (SWE)

OM PROJEKTET

Varför genomförs det här projektet?
Design från Sverige har sedan länge ett ansenligt rykte. Vi har under åren som inkubator inom kreativa och kulturella näringar genom det numera avslutade projektet Krenova märkt att företag i Norr- och Västerbotten inom dessa näringar håller hög kvalité och är redo att ta ett nästa steg i sitt företagande, men har inte egna resurser för att göra detta. Därför skrevs projektet Arctic Design of Sweden fram. Projektägaren Region Västerbotten tillsammans med medfinansiärerna Skellefteå kommun och Region Norrbotten är övertygade om att det finns potential inom KKN-företag i våra regioner att gå på export vilket i slutändan ska leda till ökade intäkter och fler arbetstillfällen. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden. KKN-företag är också duktiga på att jobba med hållbarhet vilket projektet tar tillvara på genom att bland annat titta på det kriteriet i urvalsprocessen.

Vilka är ni som jobbar med projektet?
Vi är totalt tre anställda inom projektet. Projektledare är Stina Berglund som har mångårig erfarenhet av KKN och tidigare varit projektledare för det numera avslutade projektet Krenova. Stina Berglund driver också företaget Handcrafted by Sweden – en inomhusgunga i trä lokalt producerad i trakterna kring Skellefteå. Projektkoordinator i Västerbotten är Emilie Sjölund som tidigare jobbade som projektkoordinator för Krenova och dessförinnan var kulturredaktör på tidningen Norran. Emilie Sjölund är också utbildad i sömnad vid Stenebyskolan. Projektkoordinator i Norrbotten är Leila Nutti som har god kännedom inom den samiska kulturen samt erfarenhet av eget företag ande genom att bland annat skrivit boken “Če – En duktig hund gör tio renskötares jobb” och måleri. Stina Berglund och Emilie Sjölund jobbar i Skellefteå medan Leila Nutti jobbar i Jokkmokk. 

Hur länge pågår projektet?
Arctic Design of Sweden påbörjades med en förstudie under hösten 2018. I januari 2019 drog projektet igång och det kommer pågå till sommaren 2021.

Vad går projektet ut på?
Under 2,5 år kommer fem showrooms att arrangeras i fem städer utomlands. Under 2019 arrangerades showrooms i Köpenhamn och New York och under 2020 kommer showrooms arrangeras i Oslo och Paris. Våren 2021 arrangeras den sista i Toronto. 

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Hur ansöker jag?
Du ansöker genom vår hemsida. Gå till menyn -> How to apply -> Ansökningsformulär. Där hittar du ansökningsformuläret och fyller i din ansökan under perioderna då detta ligger uppe.

Kan jag ansöka i förväg?
Du kan endast ansöka när ansökningsformuläret ligger uppe. Vi tar inte emot ansökningar däremellan. Följ oss på sociala medier då vi delar all viktig information där.

När är ansökningsformuläret öppet?
Formuläret är alltid öppet en månad och stänger alltid klockan 12.00. Till Paris öppnar ansökningsformuläret den 1 april 2020 och stänger den 1 maj 2020 klockan 12.00.

URVALSPROCESSEN

Hur gör ni urvalet?
En referensgrupp med representanter från Formex och Svenska Institutet samt en formgivare, en fotograf och några fler går igenom samtliga ansökningar och gör därefter ett urval. Runt 16 företag brukar antas till respektive showroom. Referensgruppen tittar mycket på yrkeskunnande, ifall företaget ifråga jobbar med hållbarhet, ifall företaget har en fungerande och väl uppdaterad hemsida, aktiv på sociala medier etcetera. När de har gjort urvalet har projektets styrgrupp sista ordet som ger sitt godkännande ifall allt känns okej.

När projektet avslutas ska vi ha jobbat med totalt 50 unika företag från Norr- och Västerbotten och fördelning mellan regionerna ska vara lika.

OM UTSTÄLLNINGARNA/VÅRA SHOWROOMS

Hur tänker ni rent estetiskt?
Våra showrooms är formgivna som konstutställningarna. Varje antaget företag får ställa ut max fem produkter och inget mer. Vi tar fram eget marknadsföringsmaterial som utställningskataloger, affischer och inbjudningskort – allt för att göra det enhetligt. Det medverkande företag får ha är sina visitkort vid sitt podie/utställningsplats.

Hur formges utställningarna?
Det beror på lokal, deltagande företag och andra praktiska förutsättningar. Vi har podier/utställningskuber som vi använder i materialet OSB samt i aktuell målad färg. I Köpenhamn var vissa kuber målade i en mörkt grå färg som ingår i vår grafiska profil och i New York var vissa beigea. 

GÄLLANDE RESAN

Måste antagna företag följa med till aktuell stad?
Ja, det är en förutsättning för att bli antagen. Varje företag ska ha minst en representant på plats och projektet bekostar resa och logi för den personen. Skulle ett företag vilja skicka ytterligare en representant ombesörjer företaget ifråga resa och logi för den personen.

Hur funkar bokningen av resan och logi?
Projekter bokar och ordnar resa för samtliga. Det finns ingen möjlighet för skräddarsydda resor förutom att datum för hemresa kan senareläggas. Resan bokas som en gruppresa.

Erbjuder ni tåg istället för flyg?
Till de städer där det går att färdas med tåg erbjuder vi det som alternativ. Till Oslo är tanken att vi ska resa med tåg och även till Paris kommer det gå, däremot till Toronto är det flyg som gäller för samtliga på grund av praktiska skäl.

VÄL PÅ PLATS

Hur ser upplägget ut?
Showroomet byggs upp – detta gör främst projektets anställda, undantag är produkter med krävande montering, dessa får företaget ifråga ansvara för. Företagen som är med på resan får också ett bestämt antal inbokade affärsmöten enligt önskemål som kommer ske under veckan. Vi har också några gemensamma programpunkter i form av studiebesök, föreläsningar och mingel för inbjudna gäster. Sista dagen byggs showroomet ner och samtliga produkter packas – detta gäller samtliga till med. Under veckans gång brukar det finnas möjlighet för egentid, det betyder dock inte semester utan vi förväntar oss att företagen som är med på resan ser dessa stunder som en möjlighet att boka in egna affärsmöten.